زورگیر شدن در پنج دقیقه

یادم میاد هیجده ساله که بودم یه روزی داشتم میرفتم گیم نت برای بازی.یهو مردی صدام زد ببخشید آقا؟ این اطراف دستشویی کجاست؟ بهش آدرس دادم.گفت من به این محله آشنا نیستم ممکنه نشونم بدی؟بهش گفتم من دارم میرم گیم نت نمیتونم از کسی دیگه بخواید.گفت همین گیم نتتون دستشویی نداره؟گفتم داره گفت اشکال نداره من میام اونجا.خلاصه یه چهار پنج دقیقه ای پیاده روی کردیم رسیدیم گیم نت بهش گفتم از این پله ها رفتی پایین سمت راستش دستشوییه.گفت خودتم میتونی بیای یه کاری باهات دارم؟گفتم چه کاری؟گفت اینجا روم نمیشه بگم بیا پایین بهت میگم.مرد با شخصیتی به نظر میامد.من با تعجب گفتم باشه.رفتم پایین گفت من دستشوییم سخت میاد ممکنه بهم دست بزنی دستشوییم بیاد؟تازه دوزاریم افتاد جریان از چه قراره… بهش گفتم من بدم میاد.گفت خواهش میکنم چشمات و ببند و این کارو بکن… منو بزور کشوند توی دستشویی.منم تا بحال توی همچین شرایطی قرار نگرفته بودم…

 

هیچی ماملش رو دراورد گفت بهش دس بزنم منم دست زدم تا راست شد.شروع کرد به جق زدن.منم کیرم راست شده بود… گفت میتونی بخوریش گفتم بزار من برم گفت الان دستشوییم میاد برو… دیدم داره به شلواره من دست میزنه.بهش گفتم چیکار میکنی؟گفت درار ببینمش.من واا رفته بودم.خودش زیپ شلوارمو باز کرد کیرمو دراورد شروع کرد به جق زدن برای من که من رفتم توی حس.یهو دستشو از همون جای زیپ برد توی شلوارمو شروع کرد به دست زدن به پشتم.با یه دستش برای خودش جق میزدو با یه دستش منو انگشت میکرد تا اینکه حشرش بیشتر شد تصمیم گرفت منو بکنه.منو چرخوند با دست چپش گلوم رو گرفت آروم در گوشم گفت صدات در نیاد که خودت میدونی.من خیلی ترسیده بودم.کمربندم و شل کرد دست راستش از پشتم کرد توی شلوارم انگشت وسطیشو تفی کردو به زور کرد توی کونم.خیلی قوی هم بود با دست چپش یه جوری از گلوم گرفته بود که نمیتونستم تکون بخورم.حدوده دو دقیقه ای با انگشت وسط دست راستش منو انگشت میکرد بدون اینکه شلوارمو بده پایین.گفتم گلومو ول کن ول کرد.منو چن تا بوسید گفت نترس الان میری.شلوارمو داد پایین منو از سینم چسبوند به دیوار دسشویی.جفت دستامو از پشت سرم با یه دستش گرفته بود خودشو چسبوند بهم با کمک دستش که تفی کرده بود کیرشو به زور فشار داد توی کونم…

 

سر کیرش رفت تو خواستم بگم آاخ که جلوی دهنمو گرفت و یهو تا ته فرو کرد توی کونم. کیر کلفتشو زیر شکمم حس میکردم که مثل یه مار داشت توم عقب و جلو میرفت . حس درد و تسلیم شدن و ترس از آبروریزی وادارم کرد که مثل جنده‌ها باهاش همکاری کونم و بذارم تا اونجا که میخواد منو بکنه… شروع کرد به عقب جلو کردن.منم از درد و رفتار وحشیانش وا رفته بودمو شل شده بودم.یه شش هفت دقیقه ای منو کرد و کشید بیرون و آبش و ریخت روی زمین.بعدش سریع شلوارشو کشید بالا و رفت.من در دستشویی رو بستم و دستشویی کردمو برای خودم جق زدم خودمو شستمو رفتم توی گیم نت نشستم به تماشای بازی بچه ها و احساس عذاب وجدان تمام وجودمو گرفته بود.سه چهار روزی گذشت به خاطر این اتفاق من بهم ریختمو خودارزایی میکردم تا حالم اکی شد.چند روز بعدش دوباره رفتم گیم نت.دیدم طرف امد توی گیم نت وایساده پشت سرم داره بازیم رو نگاه میکنه.منم محلش نمیدادم تا اینکه آقا سیاوش صاحب گیم نت دوزاریش افتاد چه خبره و چند روز بعد منو برد طبقه ی دوم گیم نت ازم سوال جواب میکرد که تو چرا اینجا کون دادی و فکر منو نکردی که آخرش مجبور شدم بهش کون بدم و اونم دقیقا مثل همون طرف منو کرد و گفت از این به بعد خواستی بدی از طرف پول میگیری سهم منو هم میدی البته اگه خواستی اینجا تو گیم نت کون بدی که منم قبول کردم و اینجوری پول گیم نتم هم مجانی میشد . خیلی کون دادم اگه خواستین بگین براتون تعریف کنم.

 

 

نوشته: کون تنگ محل

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *