مرضیه کون داد

سلام من مرضیه هستم میخام‌براتون اولین سکسم بادوست پسرمو تعریف کنم و ذره ب ذرش واقعی هس و اتفاق افتاده بگم براتون که حدود 18سالم بود ک با پسر همسایمون دوست شدم و مدتی باهم رل بودیم و کم‌کم حرفامون ب سمت سکس کشیده شد و یه شب زمستون ک ساعت 12شب چت میکردیم گفت …

مرضیه کون داد ادامه »