خواهران جنده

دوسالی بود که از زنم جدا شده بودم،خانومم زن خوبی بود ولی اصلا از نظر باور و اعتقادی با هم تفاهم نداشتیم، دروغ چرا، بیشتر مشکل از جانب من بود،اون یک زن خانه دار،محجوب،اروم بود ولی من همچنان دنبال تفریح،عیاشی بعد از طلاق تازه فهمیدم چه گوهی خوردم و بارها تلاش کردم دوباره بیارمش سر …

خواهران جنده ادامه »