شروع جنده شدن یه پسر

اواخر ترم دوم دانشگاه بودم باید برای امتحانای آخر ترم اماده میشدم رفتم که بشینم درس بخونم که یهو سرو صدا تو راه پله های ساختمون بلند شد. یکم که دقت کردم و گوش کردم دیدم بازم همسایه طبقه بالاییمون برای بار صدم با زنش دعواش شده ولی اینبار شدت جر و بحثشون از همیشه …

شروع جنده شدن یه پسر ادامه »